TÜM YAZILAR

bizobiz.net İnternet günlüğündeki yazı veya sunulardan yararlanmanız durumunda lütfen referans veriniz.

Teknoloji ve Pazarlama

İşletmenin Yeni Bağlamı

Değişen İşletme Ekosistemi

İnovasyon ve Problem Çözme

İnovasyon ve Büyüme

Teknolojik Ürün, Teknolojik Pazar

İki İlginç Araştırma- Forer ve Levav

Teknolojik Ürün Geliştirmek

Girişimcilik, Ezberimizdeki Gibi Olmayabilir

Doğuştan Teknolojik Girişimci

Teknolojik Girişimcilik ve Müşteri Bulmak

Takım Olarak Çalışmak

Değişim, Tasarım ve İnovasyona Dair

Tasarlanmış Gelecek

Covid-19, Küreselleşme, Kentleşme

Covid-19 ve Sonrası

Yeşilçam Usulü İletişim

Değişim İçinde Ortak Payda

Problem Karşısında

Endüstri 4.0: Dilin Kilidi Yok

Teknolojiyle Gelen Fırsatlar

Teknoloji Nereye Gidiyor?

2021’de İş ve Teknoloji Yönelimleri

Benlik ya da Kendilik

İş Yerinde Duygusal Zekâ

İşletmede Yenilikçi İşbirliği İçin Sosyal Medya

“Hadi, Sen Şunu Bir Çalış Bakalım”

Zamanı İyileştirmek ve Geliştirmek

İş Yerinde İletişim ve İlişki

İşgücü, Eğitim, Verimlilik ve Rekabet Üstünlüğü

Yaşamın Sayısal Evrimleşmesi

Müşteri Deneyimi

“Aklımın Önünde Engeller Var”

Ona Karar Verdim, Ama Bunu Aldım

Sizde İnovasyona Gerek Yok mu?

Eski Düşüncelerden Kurtulmak

Kişisel Gelişime İnovasyon Bakışı

İşletme Nasıl Kâr Edecek?

İş Yerinde Motivasyon

Perakende, İnovasyon ve Marka

Geleneksel Perakende İçin Yeni İş Biçimleri

İş Yerinde İnsanları Yönetmek

İyi Takım

Unutulan Pazarlama

Hedefe Ulaşmak İçin

İşi Delege Etmek

İşletmede Finansal Analiz

İş Yeri Tasarımı ve Performans

Küçük İşletmenin Başarı Sırları

Teknoloji Projesi Neden Başarılı Olmaz?

Sosyal Medyayı Kurumsal Kullanmak

Ağ Toplumunda Birey

Küçük İşletmelerin Büyük Yanlışları

İş Fikri Gerçekleri

Girişimcilik Gerçekleri

İnovasyon Teknolojisi Üzerine

İnovasyonla Tepki Veren İşletme

Felsefenin Geleceği Üzerine

Başarılı Girişimcilik İçin

Eğitimde Değişim İhtiyacına Dair

Yeni Teknolojiler Çağı

Teknoloji Nereye Gidiyor?

2021’de İş ve Teknoloji Yönelimleri

Şehirlerin Geleceği, Geleceğin Kentleri

Yazılım Tanımlı Her Şey

Gelecek Öngörülü İşletme

Endüstri 4.0 Çağında Eğitim

Teknolojinin Siyaseti ve Ekonomi

İmalatın Geleceği

İşletmede İnovatif Yalınlık Geliştirme

Liderlik Neden Önemli?

İşletme, Değişim ve Kültür

Yeni Çağın İşletmesi

Kurumsal Motto

Sosyal Medyada İnovasyon

İnternet Saf Özgürlük mü?

Medya, İnternet, Sosyal Medya

İşletme ve Kurumsallaşma

Düşünme, Problem, İnovasyon ve Başka Şeyler

Bugünkü İş, Gelecekteki İş

Perakendenin Geleceğine Dair

Harika Yeni Yıl Matematiği

Küçük İşletme

Kişisel Verimliliğimizi Artırmak

Yenilikçi Çalışma Ortamı

Yaygın İşletme, Sanal İşletme

Geleceğin Yeni İş Becerileri

İşletmede Tasarruf Etmek

Dağlar Gibi Stokunuz Varsa

İnovasyonu İşletmeye Özümsetmek

Nevrotik Şirket

Meslek İntiharı

Teknolojik Girişimcilik

Küçük İşletmede Yeniden Yapılanma

Küçük İşletmenin Başarısı İçin

İşletmeler Neden Başarısız Oluyorlar?

Yaşadığımız Çağda Girişimcilik

Değer Üreten Yenilikçi Şirket

Düşünce Deneyi, Edebiyat, Edebi Kurmaca ve Mizah

Düşünce Deneyi

İş Modeli ve Başarı

Yalın İnovasyon

Farklı Düşünmek

Doğadan Öğrenmek

Mutluluk, Felsefe ve Gelecek

Evrende Nerede Durduğumuza Dair

Nevrotik Şirket

Büyümenin Vazgeçilmez Gerekliliği

Yönetimde Hata Yapmak

Dışımızdaki Dünya, Sistemler, Modeller

Yalın Pazarlama

Emtialaşma, Farklılaşma, Aynılaşma

Alla Turca

Yaratıcılık Üzerine

Korona Aforizmaları

Covid-19 ve Yapay Zekâ

Endüstri 4.0, Covid-19’u Yener mi?

Covid-19 Sonrasında Endüstri 4.0

Covid-19’un Endüstri 4.0 Sürecine Etkileri

Covid-19 ve Dijitalleşme

Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri

Eğitim 4.0

Endüstri 4.0, Toplum 5.0

Yeni Çağda Siber Güvenlik

Yenilikçi Yenilikler

“Faaliyet Yapıyorum” Diye…

Müşteri Deneyimi

KİTAP: “Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi”

İşletme, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm

Teknoloji ve Ekonomi

Neden Görünmeyeni Öngörmeye Çalışmalı?
Gelecek, Tekillik ve Transhümanizm
KİTAP: Endüstri 4.0 Ekstra
Yakın Geleceğin Akıllı Makineleri
Üretimde Esneklik Üzerine
Geleceğin Fabrikası Üzerine Bir Özet
Geleceğin Fabrikasını Yaratmak
İşletme Nasıl Dönüşecek?
Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
Endüstri 4.0: Farklı Açıdan Bakmak
Ufkumuzdaki Teknoloji
Teknoloji ve Veri, İşletmeyi Nasıl Değiştiriyor?
Endüstri 4.0 Ne Kazandırır?
Akıllı Kent ve Nesnelerin İnterneti
Endüstri 4.0 Üzerine Bir Özet
Yeni Teknolojilerle Ev Otomasyonu
Nesnelerin İnterneti ve Ev Sektörü
Nesnelerin İnterneti Ne Kazandırır?
Nesnelerin İnterneti ve Parasallaştırma
Teknolojik Değişim ve Yeni Fırsatlar
Endüstri 4.0 ve Mesleki Eğitim
Yeni Teknolojiler, Yeni İş Gücü
Dönüşen Rekabet
Sanayi Devrimi ve Çin
Endüstri 4.0 mı, Endüstriyel İnternet mi?
Yeni Teknoloji: Dönüşmeli mi?
Yeni Teknoloji, Doğa ve Kent
Endüstri 4.0 ve Yeni İş Gücü İhtiyacı
Endüstri 4.0 ve İş Gücünün Dönüşümü
Nesnelerin Endüstriyel İnterneti: Ama Nasıl?
Akıllı Makinenin Farkı Ne?
Akıllı Makineler ve Yaklaşan Gelecek
KİTAP: Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme
Nesnelerin İnterneti ve Gelecek
Endüstri 4.0: Yol Haritası
Nesnelerin İnterneti ve İmalat
Nesnelerin İnterneti
İşletmede Ar-Ge Birimi Kurmak
İşletmede Ar-Ge ve Proje
İşletmenin Ar-Ge Birimi
Yeni Teknolojiler Öne Çıkarken
Geleceğin Fabrikası ve Yeni İş Gücü
Geleceğin Fabrikasında Çalışan Becerileri
İmalat, Otomasyon ve İnovasyon
Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Fabrika
Proje Tabanlı İşbirlikçi Öğrenme
Yaratıcı, Yenilikçi ve Verimli İşbirliği
Akıllı Makine Çağı
Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika ve İş Gücü
Fabrikalar Akıllanırken
Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrika
Akıllı Üretim Çağı
Yükselen Teknoloji ve Yaşadığımız Kent
Ürün Geliştirme
Sanal Takım
Ar-Ge Nedir?
Yaratıcı İşbirliği ve İnovasyon
İnovasyon Süreci
Yalın İnovasyonu Anlamak
Yalın İnovasyon
Dördüncü Sanayi Devrimi
Nakit Akışını Yönetmek
Değer Yaratan İşletme
Kâr ve Nakit Aynı Şey Değil
Küçük İşletmenin Yeni Kuralları
Küçük İşletmede Maliyeti Azaltmak
Küçük İşletmede Satışı Artırmak
Küçük İşletme Dünyası
Endüstri 4.0’ı Yorumlamak
Endüstri 4.0’a Yakından Bakmak
Endüstri 4.0
Takım ve Çatışma
Takım ve İnovasyon
İşletmede Takım Kurmak
Takım Tabanlı İşletme Nasıldır?
Neden Takım Çalışması?
Takım Nedir?
İş İletişiminin İçinde Ne Var?
İşletmede İyi İletişim
İşletmede Kurumsal İletişim
Bilgisayar Oyunu Sadece Eğlence mi?
“Teknolojiyi Pazarlamak” Üzerine Notlar
Değişen Pazarlar ve Yeni İşletme
Dönüşümcü Liderlik ve İşletmenin İnsanları
İşletmenin İnsanları
İşletmede İletişim
Firmaya Yakından Bakmak
Fırsat Tanıma ve Teknoloji Tabanlı Girişim
Fırsat ve Teknoloji Yol Haritası
Teknoloji Tabanlı İş Fikri
Teknolojik Girişimcilik
Teknolojik Girişimcilik: Tanımlamak
Bilgi Ekonomisi ve İş Modeli
Teknolojik Yönelimler
KİTAP: Yönetişim Rehberi
KİTAP: Siyasal Kalite

( Toplam ziyaret sayısı: 227 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )