TÜM YAZILAR

Yazılar, yazılış tarihi açıdan (en yeni en üstte olacak biçimde) yeniden eskiye doğru sıralanmıştır. bizobiz.net İnternet günlüğündeki yazı veya sunulardan yararlanmanız durumunda lütfen referans veriniz.

Neden Görünmeyeni Öngörmeye Çalışmalı?
Gelecek, Tekillik ve Transhümanizm
KİTAP: Endüstri 4.0 Ekstra
Yakın Geleceğin Akıllı Makineleri
Üretimde Esneklik Üzerine
Geleceğin Fabrikası Üzerine Bir Özet
Geleceğin Fabrikasını Yaratmak
İşletme Nasıl Dönüşecek?
Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
Endüstri 4.0: Farklı Açıdan Bakmak
Ufkumuzdaki Teknoloji
Teknoloji ve Veri, İşletmeyi Nasıl Değiştiriyor?
Endüstri 4.0 Ne Kazandırır?
Akıllı Kent ve Nesnelerin İnterneti
Endüstri 4.0 Üzerine Bir Özet
Yeni Teknolojilerle Ev Otomasyonu
Nesnelerin İnterneti ve Ev Sektörü
Nesnelerin İnterneti Ne Kazandırır?
Nesnelerin İnterneti ve Parasallaştırma
Teknolojik Değişim ve Yeni Fırsatlar
Endüstri 4.0 ve Mesleki Eğitim
Yeni Teknolojiler, Yeni İş Gücü
Dönüşen Rekabet
Sanayi Devrimi ve Çin
Endüstri 4.0 mı, Endüstriyel İnternet mi?
Yeni Teknoloji: Dönüşmeli mi?
Yeni Teknoloji, Doğa ve Kent
Endüstri 4.0 ve Yeni İş Gücü İhtiyacı
Endüstri 4.0 ve İş Gücünün Dönüşümü
Nesnelerin Endüstriyel İnterneti: Ama Nasıl?
Akıllı Makinenin Farkı Ne?
Akıllı Makineler ve Yaklaşan Gelecek
KİTAP: Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme
Nesnelerin İnterneti ve Gelecek
Endüstri 4.0: Yol Haritası
Nesnelerin İnterneti ve İmalat
Nesnelerin İnterneti
İşletmede Ar-Ge Birimi Kurmak
İşletmede Ar-Ge ve Proje
İşletmenin Ar-Ge Birimi
Yeni Teknolojiler Öne Çıkarken
Geleceğin Fabrikası ve Yeni İş Gücü
Geleceğin Fabrikasında Çalışan Becerileri
İmalat, Otomasyon ve İnovasyon
Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Fabrika
Proje Tabanlı İşbirlikçi Öğrenme
Yaratıcı, Yenilikçi ve Verimli İşbirliği
Akıllı Makine Çağı
Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika ve İş Gücü
Fabrikalar Akıllanırken
Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrika
Akıllı Üretim Çağı
Yükselen Teknoloji ve Yaşadığımız Kent
Ürün Geliştirme
Sanal Takım
Ar-Ge Nedir?
Yaratıcı İşbirliği ve İnovasyon
İnovasyon Süreci
Yalın İnovasyonu Anlamak
Yalın İnovasyon
Dördüncü Sanayi Devrimi
Nakit Akışını Yönetmek
Değer Yaratan İşletme
Kâr ve Nakit Aynı Şey Değil
Küçük İşletmenin Yeni Kuralları
Küçük İşletmede Maliyeti Azaltmak
Küçük İşletmede Satışı Artırmak
Küçük İşletme Dünyası
Endüstri 4.0’ı Yorumlamak
Endüstri 4.0’a Yakından Bakmak
Endüstri 4.0
Takım ve Çatışma
Takım ve İnovasyon
İşletmede Takım Kurmak
Takım Tabanlı İşletme Nasıldır?
Neden Takım Çalışması?
Takım Nedir?
İş İletişiminin İçinde Ne Var?
İşletmede İyi İletişim
İşletmede Kurumsal İletişim
Bilgisayar Oyunu Sadece Eğlence mi?
“Teknolojiyi Pazarlamak” Üzerine Notlar
Değişen Pazarlar ve Yeni İşletme
Dönüşümcü Liderlik ve İşletmenin İnsanları
İşletmenin İnsanları
İşletmede İletişim
Firmaya Yakından Bakmak
Fırsat Tanıma ve Teknoloji Tabanlı Girişim
Fırsat ve Teknoloji Yol Haritası
Teknoloji Tabanlı İş Fikri
Teknolojik Girişimcilik
Teknolojik Girişimcilik: Tanımlamak
Bilgi Ekonomisi ve İş Modeli
Teknolojik Yönelimler
KİTAP: Yönetişim Rehberi
KİTAP: Siyasal Kalite