Belediyeler ve Edebiyat

      Yorum yok Belediyeler ve Edebiyat

Gürcan Banger

(Yazının tamamı Eskişehir Sanat Derneği Dergisi’nin (e-dergi) 1 Haziran 2023 tarihli 225 no.lu sayısında yayınlanmıştır.)

… belediyelerin özellikle edebiyat adına yapabileceklerine –daha sonra ayrıntılara inmek üzere– genel başlıklar halinde şöylece göz atabiliriz:

 • Edebiyat etkinlikleri düzenlemek: Belediyeler, edebiyat etkinlikleri düzenleyerek yerel yazarları, şairleri ve edebi çalışmaları tanıtmak için bir platform sağlayabilir. Kitap fuarları, yazar söyleşileri, şiir dinletileri, okuma etkinlikleri gibi programlar düzenleyerek toplumun edebiyatla daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayabilirler.
 • Edebiyat festivalleri düzenlemek: Belediyeler, edebiyat festivalleri düzenleyerek toplumun edebi faaliyetlere katılımını teşvik edebilirler. Edebiyat etkinlikleri, paneller, söyleşiler, atölyeler ve konserler gibi etkinliklerin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde tanınmış yazarları ve şairleri davet edebilirler. Bu festivaller, edebiyatı kutlamak ve toplumun edebiyatla daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlamak için önemli bir platform olabilir. Bu tür etkinliklerde yerel edebiyatçıların yer alması özellikle önemlidir.
 • Yazar ve şair konaklama programları: Belediyeler, yazar ve şair konaklama programları oluşturabilir. Bu programlar, yerel veya ulusal düzeyde tanınmış yazarları ve şairleri kente davet ederek bir süreliğine orada konaklamalarını ve çalışmalarını sağlar. Bu sayede kentteki edebiyat ortamı canlanır, yazarlar arasında etkileşim ve kültürel alışveriş sağlanır. Bu tür etkinliklerde kültürel alışverişin daha nitelikli olması ve kentteki edebiyatın tanıtılıp yüceltilmesi adına ulusal ve yerel edebiyatçıların bir arada oluşları birincil derecede önemlidir.
 • Yerel yazarları desteklemek: Belediyeler, yerel yazarlara ve şairlere destek vererek yeni eserlerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilirler. Ödüllü yarışmalar düzenleyebilir, yerel yazarlarına maddi ve lojistik destek sağlayabilir, yazma atölyeleri ve seminerler düzenleyebilirler. Ayrıca, yerel yazarların kitaplarını tanıtacakları imza günleri veya okuma etkinlikleri gibi programlara ev sahipliği yapabilirler.
 • Kütüphane ve kitaplık hizmetlerini desteklemek: Belediyeler, kütüphane ve kitaplık hizmetlerini destekleyerek toplumun okuma alışkanlığını ve edebi bilincini artırabilirler. Kütüphanelere daha fazla kaynak sağlayarak, kitapların erişilebilirliğini artırabilirler. Ayrıca, kütüphanelerde edebiyat etkinlikleri düzenleyerek okuyucuları bir araya getirebilir ve kitap kulüpleri gibi topluluklar oluşturabilirler.
 • Yerel yazarların eserlerini teşvik etmek: Belediyeler, yerel yazarların eserlerini tanıtmak için reklam ve pazarlama faaliyetlerine destek verebilirler. Yerel gazete ve dergilerde yerel yazarlara yer ayırabilir, yerel kitapçılarda yerel yazarların kitaplarını sergileyebilirler. Ayrıca, yerel okullarda yazarları öğrencilerle buluşturan etkinlikler düzenleyebilirler.

Bu genel belirlemelerin yanında konunun özeline gelirsek; belediyeler özellikle yerelde üretilen edebiyat eserlerinin ve özellikle yerel edebiyatçıların gelişimi, ulusal ve küresel düzeyde tanıtımı açısından neler yapabilirler?

 • Yazma atölyeleri ve eğitim programları: Belediyeler, kentteki edebiyatçılara yönelik yazma atölyeleri, seminerler ve eğitim programları düzenleyebilir. Bu programlar, yazarların yazma becerilerini geliştirmelerine ve edebiyat alanında daha yetkin hale gelmelerine yardımcı olabilir.
 • Eserlerin yayımlanması ve tanıtımı: Belediyeler, yerel yazarlara eserlerini yayımlamaları ve tanıtmaları konusunda destek olabilir. Bu destek, yerel yazarları yayınevleriyle bağlantı kurmaları, kitaplarını basmaları ve pazarlama faaliyetleri yapmaları konusunda teşvik edebilir.
 • Yerel yazarları tanıtma ve ödüllendirme: Belediyeler, yerel yazarları ve edebiyatçıları tanıtmak ve ödüllendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunabilir. Yılın en iyi yerel yazarı ödülleri, yerel yazarların eserlerini sergileyebilecekleri mekânlar oluşturma veya yerel gazete ve dergilerde yerel yazarlara yer ayırma gibi adımlar atabilirler.
 • Yazarlık alanında altyapı sağlamak: Belediyeler, kentteki edebiyatçılara yaratıcı çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun altyapıyı sunabilir. Yazarlara yazma ve çalışma alanları, kitapçılarda ve kütüphanelerde sergileme imkânları, stüdyo veya atölye alanları gibi kaynaklar sağlayarak edebiyatçıların işlerini icra etmelerine yardımcı olabilirler.
 • Yerel edebiyat dergileri ve yayınlarına destek: Belediyeler, yerel edebiyat dergileri ve yayınlarını destekleyebilir. Bu destek, dergilerin basım ve dağıtım maliyetlerini karşılamak, yazarlara ücretsiz yayın imkânı sağlamak veya reklam ve tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak gibi şekillerde gerçekleşebilir.
 • Yerel yazarları ulusal ve uluslararası etkinliklere göndermek: Belediyeler, başarılı yerel yazarları ulusal ve uluslararası düzeydeki edebiyat etkinliklerine göndererek onların görünürlüğünü artırabilir ve kentlerini edebiyat dünyasında temsil edebilir. Yazarların uluslararası edebiyat festivallerine, yazar konferanslarına veya yazarlar programlarına katılımını destekleyebilirler.
 • Edebiyat ödülleri ve burslar: Belediyeler, kentteki edebiyatçılara yönelik özel edebiyat ödülleri veya burslar oluşturabilir. Bu ödüller, yerel yazarları teşvik etmek, başarılarını ödüllendirmek ve daha fazla motivasyon sağlamak amacıyla verilebilir. Ayrıca, yazarların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve edebi çalışmalarına daha fazla odaklanabilmeleri için burs programları oluşturabilirler.
 • Burs ve hibe programları: Belediyeler, edebiyat alanında başarılı olan yerel yazarlara burs veya hibe programları aracılığıyla maddi destek sağlayabilir. Bu destek, yazarların yeni eserler üretmelerini, yayınevleriyle anlaşma yapmalarını veya yazma atölyelerine katılmalarını kolaylaştırabilir.
 • Yayıncılık ve dağıtım desteği: Belediyeler, yerel yazarların eserlerinin yayıncılık ve dağıtım süreçlerinde destek olabilir. Yayınevleriyle işbirliği yaparak yerel yazarların eserlerinin basılmasını ve daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilirler. Ayrıca, yerel kitapçılarda yerel yazarların kitaplarını sergileme ve tanıtma imkânı sağlayarak yerel edebiyatın gelişimine katkıda bulunabilirler.
 • Yerel yayıncılığı teşvik etmek: Belediyeler, yerel yayıncılığı teşvik ederek kentteki yazarların eserlerinin yayımlanmasını sağlayabilir. Yerel yayınevleriyle işbirliği yapabilir, yerel yazarlara yayın imkânı sunabilir veya yayıncılık sürecinde maddi destek sağlayabilirler. Bu, yerel yazarların eserlerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar ve yerel edebiyatın gelişmesine katkıda bulunur.
 • Edebiyat alanında altyapı ve kaynak sağlamak: Belediyeler, kentte edebiyatın gelişimi için gerekli altyapı ve kaynakları sağlayabilir. Bu, kütüphanelerin ve kitapçıların geliştirilmesi, yazarların çalışma alanlarına erişim sağlanması, edebiyat dergileri ve yayınlarının desteklenmesi gibi adımları içerebilir. Ayrıca, yerel edebiyatın dijital platformlarda tanıtımı için de kaynaklar sağlanabilir.
 • Edebiyat eğitimi ve okuma teşvikleri: Belediyeler, edebiyat eğitimi ve okuma teşviklerine odaklanabilir. Okullarda edebiyat derslerine ve okuma etkinliklerine daha fazla kaynak ayırarak genç neslin edebi bilincini ve ilgisini artırabilirler. Ayrıca, kitap kampanyaları, kitap kulüpleri, okuma etkinlikleri gibi programlarla toplumda okuma alışkanlığını teşvik edebilirler.
 • Edebiyat ağlarını ve işbirliklerini desteklemek: Belediyeler, yerel edebiyatçıların ulusal ve uluslararası düzeydeki yazarlar, yayınevleri ve edebiyat kuruluşları ile bağlantı kurmalarını teşvik edebilir. Bu, edebi ağların oluşmasını sağlar ve yerel edebiyatçıların uluslararası platformlarda tanıtımını kolaylaştırır. Edebiyat dernekleri, yazarlar için uluslararası yazma programları ve yazar konaklamalı imkânlar gibi fırsatlar sunulabilir.
 • Yayıncılık ve çeviri desteği: Belediyeler, yerel edebiyatçıların eserlerinin yayıncılık sürecinde ve çeviri çalışmalarında destek olabilir. Yerel yazarları yayınevleri ve çevirmenlerle bağlantı kurmaları konusunda yönlendirebilirler. Ayrıca, ulusal ve uluslararası yayınevleriyle işbirliği yaparak yerel yazarların kitaplarının yayımlanması ve çevirilerinin yapılması konusunda maddi ve lojistik destek sağlayabilirler.
 • Uluslararası edebiyat etkinlikleri ve fuarlarına katılımı teşvik etmek: Belediyeler, uluslararası edebiyat etkinliklerine ve fuarlara katılımı teşvik edebilir. Yazarları, kenti temsil etmeleri için uluslararası edebiyat fuarlarına davet edebilir veya bu tür etkinliklere katılımlarını destekleyebilir. Bu sayede, yerel edebiyatçılar uluslararası edebiyat dünyasında tanınma fırsatı bulabilir ve eserlerinin uluslararası yayımcılar ve okurlar tarafından keşfedilme olasılığı artar.
 • Dijital platformlarda tanıtımı desteklemek: Belediyeler, yerel edebiyatçıların eserlerini dijital platformlarda tanıtmaları ve uluslararası okurlara ulaşmaları için destek olabilir. Yazarların dijital kitap platformlarına, edebiyat bloglarına ve sosyal medya kanallarına erişimini kolaylaştırabilir, tanıtım faaliyetlerine maddi ve teknik destek sağlayabilirler.
 • Yazarlar için uluslararası yazma programları düzenlemek: Belediyeler, yerel edebiyatçıların uluslararası yazma programlarına katılmalarını teşvik edebilir. Bu programlar, yazarlara farklı ülkelerdeki edebiyatçılarla bir araya gelme, yeni kültürel deneyimler kazanma ve uluslararası yayıncılarla bağlantı kurma fırsatı sunar. Belediyeler, bu programlara maddi destek sağlayarak yerel yazarların katılımını kolaylaştırabilir.
 • Yazarlar için uluslararası yazar konferanslarına katılım desteği: Belediyeler, yerel edebiyatçıların uluslararası yazar konferanslarına katılmalarını destekleyebilir. Bu konferanslar, yazarların uluslararası edebiyat topluluğuyla buluşmasını, yeni fikirler edinmelerini ve eserlerini geniş bir kitleye tanıtma fırsatı bulmalarını sağlar. Belediyeler, seyahat ve konaklama masraflarını karşılayarak yerel yazarların konferanslara katılımlarını kolaylaştırabilir.
 • Yazarları uluslararası edebiyat ödüllerine aday göstermek: Belediyeler, yerel edebiyatçıları uluslararası edebiyat ödüllerine aday gösterebilir. Yazarların eserlerinin uluslararası alanda tanınması için bu tür ödüllerin kazanılması önemlidir. Belediyeler, adaylık sürecinde destek sağlayabilir, başvuru masraflarını karşılayabilir ve tanıtım faaliyetlerine yardımcı olabilir.
 • Yerel edebiyatçıların uluslararası edebiyat dergilerinde ve antolojilerde yer almasını sağlamak: Belediyeler, yerel edebiyatçıların eserlerini uluslararası edebiyat dergilerinde ve antolojilerde yayımlanmasını teşvik edebilir. Bu, yerel yazarların uluslararası alanda daha geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmasını sağlar. Belediyeler, yayımcılarla bağlantı kurarak yerel edebiyatın uluslararası yayımlanmasını destekleyebilir veya yayımlama sürecinde maddi katkıda bulunabilir.
 • Yerel edebiyatçıları uluslararası edebiyat fuarlarına ve kitap festivallerine davet etmek: Belediyeler, yerel edebiyatçıları uluslararası edebiyat fuarlarına ve kitap festivallerine davet edebilir. Bu tür etkinlikler, yazarların eserlerini uluslararası platformlarda tanıtmalarını ve diğer yazarlarla etkileşimde bulunmalarını sağlar. Belediyeler, seyahat ve konaklama masraflarını karşılayarak yerel edebiyatçıların bu tür etkinliklere katılımını destekleyebilir.

Yerel edebiyatın ulusal ve küresel olarak yükselmesi, aynı zamanda kentin tanıtımı açısından da önemlidir. Bu nedenle yerel yönetimlerin önce kendi içlerinde, sonra çevrelerinde bu yönlü bir kurumsal kültürü gelişimi için kaynak ve zaman ayırmaları gerekmektedir.

( Toplam ziyaret sayısı: 63 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü olarak görev yaptı. Halen ICI Teknoloji A.Ş. danışmanı ve danışma kurulu üyesidir. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak blogunda (http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: Gürcan Banger, "En Uzak Şehir", öyküler, Yol Akademi Yayınevi, 2023 Gürcan Banger, "Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri", Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Hayat Esnaf Lokantası", öyküler, Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri", Dorlion Yayınları, 2019, Ankara. Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, 2018. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara. Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara. Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002. Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.