“Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri”, Gürcan Banger, Günce Yayınları

ÇOK TAZE: “Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri”, Gürcan Banger, Günce Yayınları

… kitap; yeni teknolojilerin işletme ile yakınsama sürecinde, pazarın ve müşterinin değişen problemlerini çözme, ihtiyaçlarını tatmin etme ve taleplerini karşılama gücüne sahip iş modellerinin araştırılmasını, tasarlanmasını ve yönetilmesini anlatıyor.

İş modeli kavramı; farklı bilim ve disiplin dallarından oluşan Sistem Teorisi yaklaşımının, iş-işletme kültürüne uygulanması sonucunda ortaya çıkmış bir düşünsel tasarımdır. Bir kuruluşun iş yapma biçimi olarak tanımlanabilecek iş modeli kavramını yeterli ve doğru anlamak için Sistem Teorisine ilişkin bazı temel bilgilere sahip olmak gerekir. Kitabın “Sistem Teorisi” başlıklı birinci bölümü, bu kavramsal pekiştirmeyi hedefliyor.

İşletme ve Değer” başlıklı ikinci bölümde işletme olgusu ve değer yaratma kavramı ele alınıyor. İş-işletme kültüründe bir varlığın, malın veya hizmetin parasal, maddi veya takdir olarak karşılığına değer adı verilir. İş modeli ise işletmenin değer yaratma, dağıtma ve verdiklerinin karşılığında pazardan değer hasat etme sürecinin ifadesidir. İş modelinin doğru ve yeterli kavranması değer ve onunla ilgili diğer kavramların farklı yönleriyle iyi anlaşılmasını gerektirir.

Yeni Teknolojiler” başlıklı üçüncü bölümde işletmeyi, değer yaratma sürecini ve iş ekosistemini değişime ve dönüşüme zorlayan yeni ve yenilikçi teknolojilere değiniliyor. Burada anlatılan teknolojilerin bir kısmı geçmişten evrimleşerek gelirken, bazıları tümüyle yeni olanlardır. Yeni teknolojilerle işletme arasındaki yakınsamayı kavramak için teknolojik değişimi anlamak gerekir.

İş Modeli” başlıklı dördüncü bölümde işletme açısından dijital dönüşümün odağını oluşturan iş modeli kavramı ele alınıyor. Bu bölümde değer ve iş modeli kavramlarının iç içeliğinin anlatılmasını takiben iş modelini oluşturan bileşen ve ilişkiler bir sistem anlayışı çerçevesinde ayrıntılı biçimde inceleniyor.

İş Modeli Türleri, Örnekleri” başlıklı beşinci bölüm, çok kapsamlı bir iş modeli araştırmasının sonuçlarını sunuyor. Burada verilen örnekler; mevcut iş modelini sorgulamak ve yenileştirmek, yeni bir girişim için iş modeli oluşturmak veya bu alanda çalışma yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar için değerli bir yol gösterici olacaktır. Kitabın sonunda, aramayı kolaylaştırmak için bir iş modeli örnekleri dizini ayrıca verilmiştir.

Kitabın altıncı bölümü, “İş Modeli Tasarımı ve İnovasyonu” adını taşıyor. Bu bölümde yeni bir iş modeli tasarlamanın çeşitli boyutları ele alınıyor. İş modeli odaklı tasarım ve inovasyon amacına yönelik olarak yol haritaları da bu bölümde anlatılanlar arasındadır.

Yedinci bölüm ise “Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve İş Modelleri” konusuna odaklanarak kitabın varmak istediği zirveye işaret ediyor. Bu bölümde Endüstri 4.0 ve yapay zekâ temalı yenilikçi iş modelleri, yeni teknolojilerin iş modeli bileşen ve ilişkilerine etkileri ile bunlarla ilgili yol haritaları ele alınıyor. İşletme ve iş modeli açısından geleceği anlamayı ve öngörmeyi isteyeceğimiz bir bölüm olabilir.

Kitap boyunca, anlatılan konular çok miktarda açıklayıcı şekil ile desteklenmiştir. Daha derinlemesine çalışma yapmak isteyenler için her bölümün sonunda kaynaklar listesi ve açıklamalar verilmiş; ayrıca kitabın sonuna kapsamlı bir kaynakça eklenmiştir. Beşinci bölümde ele alınan iş modeli örnekleri için kullanım kolaylığı olması açısından ayrı bir kaynakça oluşturulmuştur.

Endüstri 4.0 konulu, çok okunan üç kitabımdan sonra yazılması hayli emek ve zaman alan bu kitabın okurlara, girişimcilere, iş-işletme ekosistemi insanlarına, araştırmacılara, akademisyenlere, platform geliştiricilere, yeni iş-işletme kültürü ve dijital dönüşüm konularında çalışma yapanlara yararlı olmasını dilerim.

“Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri” kitabını edinmek için:
Eskişehir’de Adımlar Kitabevi (Adımlar Kitap Kafe)
https://www.kitapyurdu.com/kitap/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/637715.html
https://www.kitapsepeti.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri
https://www.bkmkitap.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri
https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=15236245
https://www.pandora.com.tr/kitap/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/847144
http://www.gunceyayinlari.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/p/1519

( Toplam ziyaret sayısı: 167 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü olarak görev yaptı. Halen ICI Teknoloji A.Ş. danışmanı ve danışma kurulu üyesidir. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak blogunda (http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: Gürcan Banger, "En Uzak Şehir", öyküler, Yol Akademi Yayınevi, 2023 Gürcan Banger, "Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri", Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Hayat Esnaf Lokantası", öyküler, Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri", Dorlion Yayınları, 2019, Ankara. Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, 2018. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara. Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara. Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002. Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

1 comment on ““Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri”, Gürcan Banger, Günce Yayınları

 1. Gürcan Banger Post author

  “Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri” kitabını edinmek için:
  Eskişehir’de Adımlar Kitabevi (Adımlar Kitap Kafe)
  https://www.kitapyurdu.com/kitap/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/637715.html
  https://www.kitapsepeti.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri
  https://www.bkmkitap.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri
  https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=15236245
  https://www.pandora.com.tr/kitap/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/847144
  http://www.gunceyayinlari.com/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri/p/1519
  Kitap hakkında bilgi için: https://bizobiz.net/yeni-teknolojiler-dijital-donusum-ve-is-modelleri-gurcan-banger-gunce-yayinlari/
  #teknoloji #dijital #dönüşüm #işmodelleri #iş_modelleri #işmodeli #iş_modeli

  Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.