SUNULAR

Değişik kurum ve kuruluşların etkinliklerinde yapılmış bazı sunular aşağıda verilmiştir. Yeni sunular eklenecektir. bizobiz.net İnternet günlüğündeki yazı veya sunulardan yararlanmanız durumunda lütfen referans veriniz.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SUNULARI
Ders 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme, Yaratıcılık Egzersizleri
Ders 2: Yaratıcılık, Yenilikçilik
Ders 3: Girişimci Olma, İş Kurma
Ders 4: Girişimcilik İçin Kaynaklar
Ders 5: Pazar Araştırması – 1
Ders 6: Pazarlama Çalışması
Ders 7: Pazar Araştırması – 2
Ders 8: Pazar Araştırması – 3
Ders 9: Stratejik Pazarlama Planlaması SPP
Ders 10: Üretim Planı
Ders 11: Yönetim Planı
Ders 12: Yönetimde Hata Yapmak
Ders 13: Üretim Yatırımı Geliştirme
Ders 14: Finansman Planı
Ders 15: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İçin Kaynaklar
Ders 16: Satış Geliştirme
Teknolojik Girişim ve Fikri Mülkiyet

ENDÜSTRİ 4.0 EĞİTİMİ SUNULARI
Endüstri 4.0
GELECEK… Ne Kadar Yakın, Ne Kadar Uzak?

AR-GE EĞİTİMİ SUNULARI
Ar-Ge Temel Kavramları

İNOVASYON EĞİTİMİ SUNULARI
Yalın İş Modeli İnovasyonu
İnovasyon Üzerine: Kazandıran Yenilikçilik
Yenilikçi Satış
Sosyal Medyanın Kurumsal İnovasyon İçin Kitle Kaynak Olarak Kullanımı (Sunu)
Sosyal Medyanın Kurumsal İnovasyon İçin Kitle Kaynak Olarak Kullanımı (Bildiri)
Yenilik Yönetimi

İŞ-İŞLETME KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ SUNULARI
Yeni Koşullarda Yeni İpuçları
Yönetimde Hata Yapmak
Risk Yönetimi
Müşteri Merkezli İş
Müşteri Neden Önemli?
Küme Yönetim Rehberi Notları
Başarılı KOBİ: Stratejiler ve Hedefler
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil…
Stratejik Pazarlama Planlaması SPP
Sosyal Sorumluluk Standardı SA8000
Jack Welch Yöntemi
Alla Turca
Teknolojik Girişim ve Fikri Mülkiyet
Liderlik
Motivasyon

BİLİŞİM EĞİTİMİ SUNULARI
Yazılım Kavramına Bir Bakış

KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER EĞİTİMİ SUNULARI
Zaman Yönetimi
Liderlik
Motivasyon
Başarılı Bir Kariyer İçin; Önce… 19 öğüt
Mühendis Olmak İstiyorum
Mühendislik Benim Neyim Oluyor?
Bir Gün Kendimin Farkına Vardım

SİVİL TOPLUM EĞİTİMİ SUNULARI
Eskişehir’de Katılımcı Demokrasi, Katılımcı Bütçe
Gelecek Tasarımcısı Olarak Sivil Toplum
Yönetişim
Özgür Birey
Kadına Yönelik Şiddete Hayır
Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Örgütleri
Sivil Toplum ve Sorunları
Sivil Toplumcu Olmak
STK’lar İçin Olmazsa Olmaz: Kitleselleş(me), Ama Nasıl?
Sivil Toplum Kuruluşunda Çalışma Yaşamı’dan: Kaynak Yaratma
Kolaylaştırıcılık
Gönüllü Yönetimi Çevrimi
Kentlilik Bilinci
Yerel Yönetimler ve STK’lar
Üniversite Gençliğinin Sosyal Sorumluluk Anlayışı Çerçevesinde Kentsel Dışlanmışlık ve Yoksulluk ile Mücadeleye Katılımı
Yerel Yönetimde Yeni Değerler
Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması

KENT ve KENTLEŞME KONULU SUNULAR
Kentlilik Bilinci

TURİZM KONULU SUNULAR
Turizmi Eskişehir’de Düşünmek
Eskişehir’de Alternatif Turizm Seçenekleri
Seyitgazi ve Turizm
SeyitGazi’yi Düşünmek
Lületaşının Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yeri

ENERJİ KONULU SUNULAR
Eskişehir Alpu Termik Santrali: Yazılar
ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Bir Ampul Söndürmek mi?
ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Bir Ampul Söndürmek mi? (S/B)
Enerji ve Kalkınma
Bölgesel Enerji Politikalarının Eskişehir’e Etkisi

ESKİŞEHİR KONULU SUNULAR
Eskişehir Alpu Termik Santrali: Yazılar
Eskişehir Sanayisinin Geleceğine Bakış
Eskişehir Yazıları (Yayınlanmamış Bir Kitap)
Eskişehir’de Termal Turizm Potansiyelin Değerlendirilmesi
Eskişehir 2015 Vizyonu: Kentin Sosyo-Ekonomik Geleceği
Eskişehir Ticaret Odası Çalışmaları İçin Öneriler
Eskişehir Ticaretinin Geleceği: Stratejik Gelecek Tasarımı
Lületaşının Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yeri
Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi: SANGEM
Eskişehir Industry Development Center: SANGEM

ÇEŞİTLİ TEMALI SUNULAR
GELECEK… Ne Kadar Yakın, Ne Kadar Uzak?
Bölgesel Kalkınmayı Tartışırken
Bilgi Çağında Kütüphane
Bir Kıyı Kentinde Bilgi Merkezi Oluşturulması Üzerine Düşünceler
Fen ve Toplum Bilimleri Uzlaşısında
Meslek Etiği Yaklaşımı

( Toplam ziyaret sayısı: 434 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )