“Faaliyet Yapıyorum” Diye…

      Yorum yok “Faaliyet Yapıyorum” Diye…

Akılcı, yaratıcı ve yapısal “Problem Çözme” süreci bir dizi adımdan oluşur. Birinci adım, “Çevre Analizi” adı verilen ve ortamda problem ihtimalleri aramaktan oluşan, başı-sonu olmayan aşamadır. İkincisi ise herhangi bir problemin farkında olma anlamına gelen “Problemin Tanınması” adımıdır. Üçüncü adım olan ve kök nedenin bulunmasını hedefleyen “Problemi Tanımlama” aşamasında probleme paydaş olan veya ondan etkilenen herkesin uzlaştığı bir problem tanımı yapılır.

Problemle ilgili varsayımların yapıldığı “Varsayımlar” aşamasını beşinci adım olarak olabilen en çok sayıda alternatifin üretildiği yaratıcı “Problem Çözüm Seçeneklerinin Üretilmesi” izler. Altıncı adım, bazı akılcı kriterlerden yararlanarak “En Uygun Çözüm Seçeneği”nin belirlenmesidir. En uygun çözümün “Uygulama”sı aşamasını ise bu çözümün gerçek problemi ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve sürdürülebilir olup olmadığını araştıran “Kontrol” adımı gelir.

Seçilen çözümün problemin kaynağını ortadan kaldırıldığına ikna olunmasıyla birlikte yapılması gereken işe “Problem ve Çözümünün Yayılımı” adı verilir. Bu aşamada problem tanımı ve hangi çözümün neden uygulandığı ile ilgili bir yazılı doküman oluşturulup kuruluş (örneğin işletme) içinde paylaşılır. Böylece kuruluş içi eğitim anlamına gelen bilgi paylaşımı yapılırken, aynı zamanda kurumsal kültüre de katkı gerçekleştirilmiş olur. Problem çözüm sürecinin en önemli adımlarından biri budur.

Neden Anlattım?
Yukarıda özetlediğim, toplumumuzda pek de iyi bilinmeyen “Problem Çözme” sürecini anlatmamın nedeni bir faaliyeti yapmanın yeterli olmadığını ifade edebilmek içindi. Problemi çözmek yetmez. Bir faaliyet, onunla ilgili paydaşların kültürüne katkı yapmalıdır, onların davranış profilinde değişim ve dönüşüm sağlamalıdır. Eğer kültürde ve davranış tarzında bir değişim oluşmuyorsa; söz konusu faaliyet, deniz kıyısında kuma yazılmış birkaç kelime gibi olur ve ilk yakın dalgayla silinir gider.

Ülkemizde, kentimizde veya kuruluşumuzda değişik konularda çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel veya eğitsel faaliyet yapılıyor. Bu alanlarda faaliyetler yapmak üzere merkezler, ofisler ve birimler oluşturuluyor veya görevlendirmeler ve atamalar yapılıyor. Buna karşılık faaliyet ‘yapıldığı’ ile kalırken, kurulan yapılarda da uygulanan faaliyetler adeta “Saldım çayıra” şeklinde kalıyor.

Ne Yapılmalı?
Bir yapılanmanın veya bir faaliyetin “Saldım çayıra” şeklinde kalmaması için ne yapılmalı? Bu sorunun son derece basit olan ve uygulaması o denli kolay olmayan cevabını “Ardını arkasını takip etmek” şeklinde söyleyebiliriz.

Örneği eğitim alanında verelim. Eğitim faaliyetinin oluşturucusunun, uygulayıcısının veya bu eğitime ortam oluşturanın katılımcıların aktarılanları ne derece özümsediklerini izlemesi ve araştırması gerekir. Aynı zamanda faaliyet vesilesi ile aktarılan bilgilerin katılımcıların davranış profilinde değişime neden olup olmadığını izlemesi beklenir. Böylece bundan sonraki faaliyetlerin içerik ve biçiminde geliştirmeler yapma fırsatı doğar.

Örneğin yalın üretim, inovasyon, ar-ge veya genel anlamda iş kültürü üzerine bir eğitim faaliyetine katılmış kişiler bu faaliyette verilenleri ne derecede özümsemiştir? Bu kişilerin çalıştığı firmalarda bu alanlarda herhangi bir iyileşme oluşmuş mudur? Eğitimin “sonuç etki analizi ve değerlendirmesi”, bir sürdürülebilirlik algısı yaratmakta mıdır?

Adı ‘şaşaalı’ alanlarda çok sayıda yapı kurun, ilgi çeken konularda ‘janjanlı’ faaliyetler düzenleyin; eğer bunlar olması gereken yararları sağlamıyorsa sadece ‘vitrin’ olmaktan öteye geçemeyecektir. Eğer yapınızın veya faaliyetinizin sonuçlarını ölçmüyorsanız, gerçekten özlenen ve beklenen sonuçlar oluşmayacaktır. Yapıyı kurarsınız, faaliyeti yaparsınız; her şey eskisi gibi devam eder gider. Genelde olduğu gibi; adı olur, içi boş kalır.

Gürcan Banger

( Toplam ziyaret sayısı: 24 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü olarak görev yaptı. Halen ICI Teknoloji A.Ş. danışmanı ve danışma kurulu üyesidir. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak blogunda (http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: Gürcan Banger, "En Uzak Şehir", öyküler, Yol Akademi Yayınevi, 2023 Gürcan Banger, "Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri", Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Hayat Esnaf Lokantası", öyküler, Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri", Dorlion Yayınları, 2019, Ankara. Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, 2018. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara. Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara. Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002. Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.