SANAYİ 4.0

KİTAP

İŞLETME

AKILLI FABRİKA

Geleceğin Fabrikası Üzerine Bir Özet

Geleceğin fabrikası –aynı zamanda işletmesi– üzerine yapılacak öngörüler, bu yapısal dönüşümü başarmak isteyen kişi ve kuruluşlar için bir yol haritası hazırlamada yardımcı olabilir. Büyük bir küresel kırılma yaşanmadığı sürece çok… Read more »

Geleceğin Fabrikasını Yaratmak

İşletme Nasıl Dönüşecek?

Endüstri 4.0: Yol Haritası

Geleceğin Fabrikası ve Yeni İş Gücü

İŞ GÜCÜ

Nevrotik Şirket

Meslek İntiharı

Yeni Teknolojiler, Yeni İş Gücü

Endüstri 4.0 ve Yeni İş Gücü İhtiyacı

Endüstri 4.0 ve İş Gücünün Dönüşümü