Kategori: İnovasyon

Perakendenin Geleceğine Dair

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere perakende sektörünün dünyadaki gelişimi izlendiğinde, iki temel eğilim dikkati çekiyor. Bunlardan birincisi neredeyse ezberlediğimiz küreselleşme, ikincisi ise küçük işletmelerin birleşmeler veya satın almalar yoluyla bütünleşmelerini… Read more »

Yalın İnovasyon

Türkçeye yenilik, yenilikçilik veya yenileşim olarak çevrilen inovasyonu, ‘kazandıran yenilikçilik’ olarak düşünmek doğru olur. Günümüzün ağır ve sert rekabet koşullarında işletmelerin ayakta kalabilmek ve büyümeyi sürdürebilmek için; ürünlerini, hizmetlerini, iş… Read more »