Kategori: Yalın

İşletmede İnovatif Yalınlık Geliştirme

Günümüzün sert rekabet koşullarında kalıcı olabilmek ve büyüyebilmek için, firmaların ürün ve hizmetlerini, iş modellerini, yapılanmalarını ve sosyal sorumluluk anlayışlarını sürekli olarak değiştirmeleri, farklılaştırmaları ve yenilemeleri gerekiyor. Bu değişim ruhuna… Read more »

Yalın İnovasyon

Türkçeye yenilik, yenilikçilik veya yenileşim olarak çevrilen inovasyonu, ‘kazandıran yenilikçilik’ olarak düşünmek doğru olur. Günümüzün ağır ve sert rekabet koşullarında işletmelerin ayakta kalabilmek ve büyümeyi sürdürebilmek için; ürünlerini, hizmetlerini, iş… Read more »