Kategori: Perakende

Geleneksel Perakende İçin Yeni İş Biçimleri

Farklı müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin oluşması, perakende iş yapma biçimlerini de etkiliyor. Önümüzdeki gelecek, muhtemelen her derde deva bir perakendecilik modeli olmayacak. Müşterilerin tercihlerine bağlı olarak, perakendeci iş modellerinin farklılaştığını… Read more »

Perakendenin Geleceğine Dair

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere perakende sektörünün dünyadaki gelişimi izlendiğinde, iki temel eğilim dikkati çekiyor. Bunlardan birincisi neredeyse ezberlediğimiz küreselleşme, ikincisi ise küçük işletmelerin birleşmeler veya satın almalar yoluyla bütünleşmelerini… Read more »