Etiket: IoT

Nesnelerin Endüstriyel İnterneti: Ama Nasıl?

Bir zamanlar ‘büyük buluş’ veya ‘çarpıcı yenilik’ olarak sunulan teknolojik gelişmelerin yavaşça yaşamımıza sızıp ‘yerlileştiğini’, hatta artık görünmez hale geldiğini hatırlayın. Artık hiç kimse televizyonu, bilgisayarı, İnterneti ya da cep… Read more »

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Fabrika

Küresel ölçekte üretim süreç ve metodolojilerinin değişim ve dönüşümün eşiğine ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu değişimin payandaları bilişim, iletişim ve İnternet teknolojileri (BİT) ve Nesnelerin İnterneti (Nİ) –bunların birlikte meydana getirdiği… Read more »