Etiket: Akıllı fabrika

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Fabrika

Küresel ölçekte üretim süreç ve metodolojilerinin değişim ve dönüşümün eşiğine ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu değişimin payandaları bilişim, iletişim ve İnternet teknolojileri (BİT) ve Nesnelerin İnterneti (Nİ) –bunların birlikte meydana getirdiği… Read more »

Endüstri 4.0’ı Yorumlamak

Endüstri 4.0 öncelikle bir vizyondur. İnternet’in sınai hale gelmesine ve üretimin sayısallaşmasına ilişkin bir vizyondur. Öz olarak Nesnelerin İnterneti’nin (mümkün olan her şeyin İnternet’e bağlantılı olduğunu bir durumun), yeni veri… Read more »