Etiket: Dördüncü Sanayi Devrimi

Endüstri 4.0 Çağında Eğitim

Eğitim ve öğretim gibi kavram ve sözcükler, 20’nci yüzyıldan miras kaldı. Bu nedenle geçmişi temsil ediyorlar. Endüstri 4.0 Çağı ise öğrenicinin yetenek, ilgi ve tercihlerini ifade eden “öğrenme” terimi ile… Read more »

Neden Görünmeyeni Öngörmeye Çalışmalı?

Yaşadığımız zaman diliminin pek özelliği var. Buna bağlı olarak da Küresel Çağ, Bilgi Çağı, Teknoloji Çağı, Ağ Toplumu Çağı vb. gibi çok farklı isimlerle anıyoruz. Bu nitelemeler arasında yeni teknolojilerin… Read more »

Endüstri 4.0’ı Yorumlamak

Endüstri 4.0 öncelikle bir vizyondur. İnternet’in sınai hale gelmesine ve üretimin sayısallaşmasına ilişkin bir vizyondur. Öz olarak Nesnelerin İnterneti’nin (mümkün olan her şeyin İnternet’e bağlantılı olduğunu bir durumun), yeni veri… Read more »