KİTAP: Yönetişim Rehberi

      Yorum yok KİTAP: Yönetişim Rehberi

Gürcan Banger tarafından hazırlanan “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi“nde STÖ’lerde yönetişimin ilkeleri, kapsamı ve stratejileri ile ilgili açıklamaların yanı sıra STÖ’lerde yönetişimin kurulması ve geliştirilmesinde STÖ’nün misyonu, örgütün değerlerinin geliştirilmesi, finansal gözetim, yönetim kurulunun yapısı ve işleyişi ile ilgili konular da ele alınıyor. Kitap; bir STÖ’nün hesap verebilirliğini, güvenilirliğini ve inandırıcılığını kendi bünyesinde kalıcı ve sürdürülebilir kılması için özen gösterilmesi gerekenleri de sade bir dille anlatıyor.

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ: SİVİL TOPLUM VE SORUNLARI
1.1. Sivil Toplum Nedir?
1.2. STÖ’lerdeki Sorunlar
1.3. STÖ’ler ve Demokrasi
1.4. Örgüt İçi Demokrasi
1.5. STÖ’lerde Yönetim ve Demokrasi Sorunu
İKİNCİ BÖLÜM
2. STÖ’LERDE YÖNETİŞİM
2.1. STÖ’lerde Yönetişim
2.2. STÖ’lerde Yönetişimin İlkeleri
2.3. STÖ’lerde Yönetişimin Kapsamı
2.4. STÖ’lerde Yönetişim Stratejileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. STÖ’LERDE YÖNETİŞİMİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
3.1. STÖ’lerde Yönetişim Yapısı
3.2. STÖ’nün Misyonunun Tanımlanması
3.3. Örgütsel Vizyonun Geliştirilmesi ve Stratejik Planın Onaylanması
3.4. STÖ’nün Değerlerinin Geliştirilmesi
3.5. Profesyonel İdarecinin Seçilmesi, Atanması ve İzlenmesi
3.6. Saydam Karar Sürecinin Oluşturulması ve Uygulanması
3.7. Finansal Sürdürülebilirlik ve Kaynak Yaratmaya Katılım
3.8. Finansal Gözetim
3.9. STÖ Hizmetlerinin ve Programlarının Kalitesinin Geliştirilmesi
3.10. Toplum, Devlet ve Kaynak Sağlayıcılarla İyi İlişkiler
3.11. Yönetim Kurulu Etkinlikleri ve Kurulun Etkililiği
3.12. Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. STÖ’LERDE YÖNETİŞİM PERFORMANSINI DENETLEMEK
4.1. STÖ’lerinde Yönetişimi Neden İzlemek ve Değerlendirmek Gerekir?
4.2. Yönetişimin Özdeğerlendirmesi
4.2.1. Neyin Değerlendirileceğine Karar Vermek
4.2.2. Karar Vermeyi ve Kararı Doğrulamayı Sağlayacak Veri Toplamak
4.2.3. Verileri Değerlendirmek
4.2.4. Bulguları Raporlamak
4.2.5. Gerekli Eylemleri Uygulamak
4.2.6. Gelişmeleri İzlemeye Devam Etmek
BEŞİNCİ BÖLÜM
5. SONSÖZ
KAYNAKÇA

( Toplam ziyaret sayısı: 24 , bugünkü ziyaret sayısı: 1 )

About Gürcan Banger

GÜRCAN BANGER elektrik yüksek mühendisi, danışman ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü olarak görev yaptı. Halen ICI Teknoloji A.Ş. danışmanı ve danışma kurulu üyesidir. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Düzenli olarak blogunda (http://www.bizobiz.net) yazıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor. KİTAPLARINDAN BAZILARI: Gürcan Banger, "En Uzak Şehir", öyküler, Yol Akademi Yayınevi, 2023 Gürcan Banger, "Yeni Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve İş Modelleri", Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Hayat Esnaf Lokantası", öyküler, Günce Yayınları, 2022 Gürcan Banger, "Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri", Dorlion Yayınları, 2019, Ankara. Gürcan Banger, "Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi", Dorlion Yayınları, 2018. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 – Ekstra”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme”, Dorlion Yayınları, 2. baskı, 2018, Ankara. Gürcan Banger, “Aşkın Anlamlar Kitabı”, Dorlion Yayınları, Eylül 2017, Ankara. Gürcan Banger, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, STGM Yayınları, 2011, Ankara. Gürcan Banger, “Eskişehir'in Şifalı Sıcak Su Zenginliği”, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları, 2002. Gürcan Banger, “Siyasal Kalite: Siyasal Kalite Yönetimi”, Bilim Teknik Yayınevi, 2000, İstanbul Gürcan Banger, “C/C++ ve Nesneye Yönelik Programlama”, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul Gürcan Banger, “Pascal: Borland / Turbo 4, 4.5, 5,5, 6,7 ve 7.01”, Bilim Teknik Yayınevi, 1999, İstanbul Gürcan Banger, “Siyasetin Mimarisi”, Ant Matbaacılık Yayıncılık, Haziran 1995, Eskişehir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.